Ana Sayfa Yazılar 20.03.2021 660 Görüntüleme

Ücret Geliri İçin Kimler Beyanname Verecek – Erol Çember YMM

EROL ÇEMBER

YMM

Diğer gelir unsurlarında olduğu gibi ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde de dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Geçtiğimiz dönemlerde Gelir İdaresince bir den fazla işverenden ücret elde edenlerin bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumundan alınarak, ücret geliri beyanlarının doğru olup olmadığının kontrolü yapılmış ve birçok çalışana eksik beyanlarının tamamlatılması için fırsat tanınarak, ücret gelirleri beyanının tam olarak yapılması sağlanmıştır.

Bütün konularda olduğu gibi, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi de vergi mevzuatında ki değişikliklerden nasibini almış ve 7194 Sayılı Kanun ile ücret gelirlerinin vergilendirilmesin de bir önceki yıla göre ciddi değişiklikler yapılmıştır.

Bunlardan birincisi, Gelir Vergisi Kanununda yer alan gelir vergisi tarifesindeki %15, %20, %27 ve %35 olan vergi oranlarına % 40 vergi oranının eklenmesidir. Buna göre 2020 yılından itibaren yıllık brüt 600.000 TL üzerinde ücret geliri elden kişiler, bu tutarı aşan ücret gelirleri için % 40 oranında gelir vergisi ödeyeceklerdir.

Tek İşverenden Alınan Ücretler,

Diğer düzenleme ise 2020 yılından başlamak üzere tek işverenden alınan ücret geliri yıllık brüt 600.000 TL’nın üzerinde olanlar, izleyen yılın Mart ayında bu ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edeceklerdir. Daha önce tek işverenden alınan ücretler, tutarına bakılmaksızın beyana tabi değildi.

Böylece tek işverenden yıllık brüt 600.000 TL üzerinde ücret geliri elde eden kişilerin kira, menkul sermaye iradı, diğer kazançlar dolayısıyla elde etmiş kazançları da verilecek beyannamede ücret gelirine eklenerek %40 oranında vergilendirilmiş olacaktır.

Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretler,

Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri 600.000 TL’sini aşması halinde beyanname verilecektir.

Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının 49.000 TL’ sını aşması halinde de ücret gelirleri yıllık beyanname ile beyan edilmek zorundadır.

Bu konudaki geçen dönemdeki yasal düzenleme esas itibariyle korunsa da 600.000 TL’lik sınır ile ilgili yeni düzenlemenin yasaya ilave edilmesi uygulamada da değişikliğe yol açmıştır.

Şöyle ki, eğer 2020 yılında birden fazla işverenden ücret geliri elde etmişseniz, eskiden olduğu gibi, öncelikle birinci işveren dışındaki işverenlerden elde etmiş olduğunuz ücret toplamına bakmamız gerekiyor. Bu ücret toplamı 2020 yılı için yasada belirlenen 49.000 TL’yi aşmıyorsa, beyanname vermenize gerek yok.

Örneğin birinci işverenden 150.000 TL, ikinci işverenden 25.000 TL ve üçüncü işverenden 15.000 TL ücret aldığınızı varsayarsak, birinci işvereni dışarda tutup diğerlerini topladığımız zaman 40.000 TL yapıyor. Bu da 49.000 TL’lik limiti geçmediği için bu durumda sizin ücret geliriniz için ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekmiyor.

Bu kural geçen yıllarda da geçerli olan bir kural. Ancak buna 7194 sayılı yasa ile bir ekleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre birden fazla işverenden alınan tüm ücret toplamı 2020 için belirlenen 600.000 TL’yi aşıyorsa, bu durumda yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Örneğin, 2020 yılında iki işverenden ücret aldığınızı, birinci işverenden alınan ücretin 580.000 TL, ikinci işverenden alınan ücretin ise 40.000 TL olduğunu varsayalım. 2019 yılında geçerli olan yasal düzenlemeye göre bu durumda ikinci işverenden alınan tutar 49.000 TL’lik limiti geçmediği için beyan edilmesi gerekmiyordu. Ancak yapılan değişiklik ile iki işverenden alınan ücret toplamı (580.000 + 40.000 = 620.000) belirlenen 600.000 TL’lik limiti geçtiği için artık bunun yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Beyanname Vermek Her Zaman İlave Vergi mi Demektir?

7194 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile, ücret geliri elde edip de daha önce beyanname vermek zorunda olmayanlarda, ücret gelirleri nedeniyle gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu kapsamına alınmıştır.

Birden fazla işverenden ücret almanız durumunda, beyannamede toplanan gelir üzerinden vergileme yapılacağından artan vergi oranları nedeniyle ek bir vergi çıkacaktır.

Ancak tek işverenden almış olduğunuz ücret 600.000 TL’lik limiti geçtiği için beyanname vermeniz durumunda ek bir vergi çıkmayacaktır. Aksine beyanname vermeyen ücretlilere tanınmayan bazı indirimler, beyanname veren ücretlilere tanındığından, alacaklı duruma geçmeniz ve vergi iadesi talep etmeniz de mümkün olabilecektir.

Beyanname Üzerinde Yapılabilecek İndirimler,

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesi ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Ücret gelirine ilişkin verilecek gelir vergisi beyannamesinde vergi matrahının tespitinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir;

1. Hayat/şahıs sigorta primleri,

2. Eğitim ve sağlık harcamaları,

3. Engellilik indirimi (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı da yararlanır.),

4. Beyan edilecek gelirden sınırlı olarak indirilebilecek bağış ve yardımlar ile tamamı indirilebilecek bağış ve yardımlar,

5. Sponsorluk harcamaları,

6. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlar,

7. İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,

8. Bireysel katılım yatırımcısı indirimi,

9. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

Serbest Bölgede ve Teknokentte Elde Edilen Ücretler,

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre, gerekli şartların sağlanması durumunda serbest bölgede çalışanların ücretleri üzerinden gelir vergisi hesaplanmakta ancak işverenler tarafından verilen muhtasar beyanname üzerinden indirilmektedir. Bir başka ifade ile işverenlere sağlanmış bir teşvik olmaktadır. Bu nedenle 2020 yılında elde edilen ücretler nedeniyle yıllık beyanname vermek gerekip gerekmediğini belirlerken serbest bölgedeki işverenden alınan ücretin de dikkate alınması gerekmektedir.

Teknokentlerde ise 4691 sayılı yasa kapsamında çalışanların elde ettikleri ücretler istisna edilmiş olduğu için bu ücretlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinde dikkate alınması ve verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmiyor.

Ancak 4691 sayılı yasada 2021 yılında yapılan son değişiklik ile bu kural değiştirilerek Serbest Bölgeler Kanunu’ndaki kurala benzer bir kural getirildi. Bu nedenle 2021 yılında elde edilecek ücretlerde Teknokentlerdeki işverenlerden alınan ücretlerde beyan hesabında dikkate alınması gerekecektir.

Ücret geliri elde eden hizmet erbabının, vergi mevzuatı sürekli değiştiği için beyan dönemi geldiğinde beyanname düzenlenip düzenlemeyeceği konusunda, ileride cezalı bir işlemle karşı karşıya kalmamak için mutlaka konunun uzmanlarından destek alması yararına olacaktır.

Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

kaynak: gaziantep27.net

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil