Ana Sayfa Yazılar 29.05.2021 647 Görüntüleme

Bir Öyle Bir Böyle. Matrah Arttırm Oranında Değişiklik.

Bilindiği üzere ismi üzerinde torba yasanın maddeleri Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bazı değişiklikle kabul edildi.

Meslek Odaları, birliklerinin üyelerinden alacakları aidatlarda kapsam genişletildi.

Daha önce Matrah arttırımında, Matrah attırım oranları

2016 Yılı için yüzde 30 iken, yüzde 35’e çıkartıldı. 2020 yılı için de yüzde 20 iken yüzde 15 e düşürüldü.

Yeni şekli

Matrah attırım oranları

2016 yılı yüzde 35

2017 yılı yüzde 30

2018 yılı yüzde 25

2019 yılı yüzde 20

2020 yılı yüzde 15 olarak kabul edildi.

Ayrıca,  kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilme suretiyle kayıtların düzeltilmesinde uygulanacak vergi oranı yüzde 5’den yüzde 3’e indirildi. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin aidat borçları yapılandırma kapsamına alındı. Akla şu soru gelebilir? Turmob neden bu birlikler arasında bulunmuyor?

Ayrıca, araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu işlemi yaptırmaları şartıyla, muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan yüzde 5 oranındaki faiz yerine düzenlemenin yayımlanacağı tarihe kadar Yİ-ÜFE oranları, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0,75 oranı kullanılarak bulunan tutarı ödeyerek araç muayenelerini yaptıracaklar.
Önergeyle yapılan diğer bir düzenlemeye göre; ihtilaflı borçlarını yapılandırıp tam ödeyen mükellefler, yüzde 5 indirimlerinden yararlanmaya devam edebilecek.

kaynak: dunya.com

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil