Ana Sayfa Yazılar 30.06.2020 1035 Görüntüleme

GÖZÜNÜZ AYDIN. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ!…

ŞENOL DÖNDER

SMMM

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, bu Kararın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren, bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

Özetle;

Daha önce Kısa Çalışma Ödeneğine başvuran işyerleri için kısa çalışma ödeneği, yeniden yeni bir başvuru yapılması veya uygunluk tespitinin yapılmasına gerek kalmaksızın 31.07.2020 tarihine kadar 1 ay daha uzatılmıştır. İlgili resmi gazete aşağıda sunulmuştur.

R.Gazete No: 31171

R.G. Tarihi: 30.6.2020

Karar Sayısı: 2706

Karar Tarihi:29.6.2020

 

Yeni koronavirüs  (Covid-19) nedeniyle dışsal  etkilerden kaynaklanan  dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci ve geçici 23 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

29/6/2020 TARİHLİ VE 2706 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARİNİN EKİ

KARAR

Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı

 Madde 1– (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi ile geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, bu Kararın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren, bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

(2) Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

Yürürlük

Madde 2-(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 3-(1) Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil