Ana Sayfa Yazılar 30.09.2020 1536 Görüntüleme

VERGİ AFFI VE EN ÇOK MERAK EDİLEN MATRAH ARTTIRIMI GELİYOR MU?…

ŞENOL DÖNDER

SMMM

Daha önceleri gelen bir çok vergi yapılandırılmaları ve matrah attırımına benzer bir uygulama yapılmış, bu sefer Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeniden Vergi Affının Ekim 2020 ayı içerisinde Mecliste görüşüleceği hususu basına yansımıştır. Vergi affının yanı sıra basından edindiğimiz bilgilere göre Matrah arttırımınında Ekim 2020 ayı içerisinde sunulacak pakette olacağı tahmin edilmektedir.  Buna göre hangi vergilere matrah arttırımı gelecektir.  Yine aynı şekilde daha önce uygulanan Matrah arttırımındakiler gibi Bunlar;

 • Gelir Ve Kurumlar Vergisi
 • Kdv Matrah Arttırımı
 • Gelir stopajı Matrah Arttırımı
 • İşletmede olduğu halde kayıtlarda olmayan  Makine teçhizat, demirbaşlara ilişkin hesap düzeltmeleri.
 • Kayıtlarda olduğu halde İşletmede olmayan  Makine techizat, demirbaşlara ilişkin hesap düzeltmeleri.
 • Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu
 • Ortaklardan Alacakların Beyanı
 • Vergi incelemelerindeki Mükelleflere Af.
 • Kesinlenmiş Kamu Alacakları
 • Dava aşamasındaki Kamu Alacakları.

      GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTTIRIMIN,

      2015 yılı için % 35

      2016 yılı için % 30

      2017 yılı için % 25

      2018 yılı için % 20

      2019 yılı için % 15

Bu matrah arttırımına uygulanacak vergi oranı % 20

Ancak, vergilerini zamanında ödeyen mükellefler için de vergi oranı % 15 oran olacağı tahmin edilmektedir.

KDV MATRAH ARTTIRIMINDA İSE,

        2015 yılı için % 3,5

        2016 yılı için % 3

        2017 yılı için % 2,5

        2018 yılı için % 2

        2019 yılı için % 1,5

Daha önce aynı şekilde kdv matrah arttırımındaki gibi,

 • KDV artırımı bir yıl üzerinden yapılacaktır.
 • Kıst dönemde faaliyette bulunan mükellefler kıst dönem için yararlanacaklardır.
 • Artırımda bulunulacak yılda KDV beyannamelerinin tamamı verilmemişse verilen beyannameler esas alınarak artırımda bulunulacaktır.
 • Bir yıllık sürede 3 veya daha fazla beyanname veren mükelleflerin bu beyanlarında yer alan tutarlar tam yıla iblağ edilecektir.
 • Bir yıllık sürede 3 dönemden daha az sayıda beyanda bulunulmuş ise mükelleflerin KDV artırımından yararlanabilmesi için gelir/kurumlar vergisi matrah artırımında bulunması şarttır. Bu durumda beyan edilen tutar üzerinden % 18 oranında vergi ödeneceği,
 • Katma değer vergisi artırımında bulunulan yıllar için, prensip olarak, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı,
 • İade talebi olanlar bakımından inceleme hakkı saklı olacağı,
 • Sonraki dönemlere devreden vergiler bakımından da inceleme yapılabilecek. Ancak, bu inceleme sonunda artırım talebinde bulunulan yıllara ilişkin olarak tarhiyat yapılamayacağı,
 • 2 numaralı katma değer vergisi beyannamesi (Sorumlu sifatiyla beyan edilen katma değer vergisi) ile beyan edilmesi gereken vergiler bakımından vergi artırımından yararlanılamayacağı,
 • 1 No.lu KDV Beyannamelerinde, hesaplanan KDV bulunmayan veya hesaplanan KDV beyanları sadece tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerde;

İlgili takvim yılı içindeki işlemlerinin tamamı, istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşan veya diğer nedenlerle hesaplanan KDV beyanı bulunmayan mükellefler ile tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşan mükellefler ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuş olmaları şartıyla KDV artırımından faydalanabileceği,

Bu mükelleflerin, KDV artırımı talepleri nedeniyle ödeyecekleri vergi, gelir veya kurumlar vergisi bakımından artırılan matrahlara %18 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacağı, tahmin edilmektedir.

Yukarıda yazılı olan, diğer matrah arttırımı ve uygulamaları da daha önceki dönemde yapılan matrah attırımındaki uygulamalarının aynı şekilde olacağı tahmin edilmektedir.

 

 

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil