Ana Sayfa Yazılar 15.10.2020 933 Görüntüleme

Yeni bir iş daha!… e-Defter ve e-Berat Dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığında saklanma zorunluluğu getirilmiştir.

ŞENOL DÖNDER

SMMM

Gelir İdaresi Başkanlığı 09.10.2020 tarihinde bir duyuru yayınlamış ve bu duyuruda;  e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil diye adlandırılan kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

e-Defter uygulamasına dahil olan mükellefler, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Bildirim uygulamasını kullanıp Gelir İdaresi Başkanlığı nın  bilgi işlem sistemlerinde saklaması gerekmektedir. Bununla ilgili dosyaların saklanmasına ilişkin usul ve esaslar “e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu açıklanmış ve yayınlanmıştır.

Buna göre e-Defter dosyalarının e-Defter Bildirim Uygulaması yoluyla GİB sistemlerinde saklanması zorunlu-dur.

Yeni uygulamadan dolayı 2020 yılına ait e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB sistemlerine son aktarım tarihleri şu şekilde oluşmuştur.

2020 YILI E DEFTER VE E BERAT SAKLAMA SÜRESİ
DÖNEM AKTARIM ZAMANI
2020 / Ocak – Şubat – Mart 15 Ocak 2021’e kadar
2020 / Nisan – Mayıs – Haziran 15 Şubat 2021’e kadar
2020 / Nisan – Mayıs – Haziran 15 Mart 2021’e kadar
2020 / Temmuz – Ağustos – Eylül 15 Mart 2021’e kadar
2020 / Ekim – Kasım 15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler) 15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler) 17 Mayıs 2021’e kadar

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’na bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden on beşinci günün sonuna kadar belirlenmiş olup, dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLIK  SEÇENEĞİ DÖNEM AKTARIM ZAMANI
2021 / Ocak 17 Mayıs 2021’e kadar
2021 / Şubat 15 Haziran 2021’e kadar
2021 / Mart 16 Temmuz 2021’e kadar
2021 / Nisan 16 Ağustos 2021’e kadar
2021 / Mayıs 15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Haziran 15 Ekim 2021’e kadar
2021 / Temmuz 15 Kasım 2021’e kadar
2021 / Ağustos 15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Eylül 17 Ocak 2022’ye kadar
2021 / Ekim 15 Şubat 2022’ye kadar
2021 / Kasım 15 Mart 2022’ye kadar
2021 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler) 15 Nisan 2022’ye kadar
2021 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler) 16 Mayıs 2022’ye kadar
ÜÇ AYLIK SEÇENEĞİNDE BULUNANLAR
2021/ Ocak, Şubat, Mart 15 Haziran 2021’e kadar
2021/ Nisan, Mayıs, Haziran 15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül 15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek kişi mükellefler) 15 Nisan 2022’ye kadar
2021/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi mükellefler) 16 Mayıs 2022’ye kadar

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenen tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil