Ana Sayfa Yazılar 28.05.2021 359 Görüntüleme

Yapılandırmalarda Neler Olacak-2 ; Matrah Arttırımı nasıl olacak?

ŞENOL DÖNDER

SMMM

Borçların yapılandırılmasında daha önceleri de olduğu gibi Peşin Ödeme de ana para esas alınacak, şimdiye kadar üzerine yüklenen gecikme faizleri silinip, yerine enflasyon farkı hesaplanacak ve bu enflasyon farkının da yüzde doksanı affedilecektir. Özetle, ana para + enflasyon farkı-(enflasyon farkı*90/100) olarak hesaplanacaktır.  Vergi, prim ve diğer borçlar yapılandırılırken, gecikme faizi veya gecikme zammı yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) farkı hesaplanacak. 1 Kasım 2016’dan sonra enflasyon hızlı arttığı için bu tarihten günümüze kadar olan dönemde aylık enflasyon yüzde 0.35 (yıllık yüzde 4.20) olarak kabul edilecektir.

Motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve köprü otoyol geçiş ücreti ile cezası bulunan araçların muayenesi yaptırılamayacak.  Söz konusu borçlar ile bu borçlar için gecikme cezası yerine hesaplanacak enflasyon farkının en az yüzde 10’unun ödenmiş olması ve yapılandırılan borcun taksitlerinin süresinde ödenmesi halinde, araçların fenni muayenesi yaptırılabilecektir.

Dava aşamasındaki alacaklarda yapılandırmaya dahil edilecektir. Kanunun yayımlanacağı tarih itibarıyla ilk derece mahkemelerde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan denetimler sonucunda çıkartılmış vergi borçlarının yüzde 50’si ile bu tutara ilişkin hesaplanacak enflasyon farkının ödenmesi halinde kalan tutar silinecektir.

Bilindiği üzere yine torba yasa da borçların yapılandırılmasından başka Matrah attırımı da gündeme dahil olacaktır.

Peki Matrah attırımları nasıl olacak neleri kapsayacak, hesaplamalar ne şekilde olacaktır?

Gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artıran mükellefler matrah arttırımında bulunulan yıllar da haklarında, vergi incelemesi yapılmayacak veya daha sonra vergi borcu çıkartılmayacaktır.

Matrah artırımına  31 Ağustos 2021 tarihine kadar müracaat edilecektir. Hangi yılları kapsayacak ve arttırım oranları neler olacaktır?

2016  yılı için yüzde 30

2017 yılı için yüzde 30,

2018 yılı için yüzde 25

2019 yılı için yüzde 20

2020 yılı için yüzde 20

oranında arttırım sağlanacak, artırılan matrah üzerinden de yüzde 20 oranında vergi kesilecek. Ayrıca herhangi bir vergiye tabi olmayacaktır. Şayet Matrah arttırımında bulunulan yıllarda mükellef vergi beyanlarını ve ödemelerini düzenli bir şekilde ödemiş ise yüzde 20 yerine yüzde 15 oranında vergi alınacaktır.

Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah arttırımından hariç yine aynı yıllar itibariyle yani 2016-2017-2018-2019-2020 yılları için Katma Değer Vergisi Matrah arttırımı da da bulunulabilecektir. Bu yıllardaki Katma Değer Vergisi Arttırım oranları da aşağıdaki gibi olacaktır.

2016 yılı için yüzde 3

2017 yılı için yüzde 3

2018 yılı için yüzde 2,5

2019 yılı için yüzde 2

2020 yılı için yüzde 2 ‘den az olmamak üzere arttırılıcak ve 31 Ağustos 2021 beyan edilecektir. Arttırımda bulunulan yılda veya yıllarında da Katma Değer Vergisi açısından inceleme yapılmayacak vergi borcu çıkarılmayacaktır.

Bir sonraki yazımda da İşyerlerinde aldığı ücret değil de düşük ücret gösterilmiş ise düşük gösterilmiş ücretin arttırımı nasıl olacak?

Matrah arttırımında bulunan mükelleflerin arttırımdan sonraki çıkacak olan tutarların ne zaman ödenecektir?

İşletme de bulunmayan kasadaki tutarın ve Ortaklardan Alacakların kayıtlarda düzenlemesi nasıl olacaktır?

Genel Sağlık Sigorta Borcu olanların durumu ne olacaktır?

Konularını işleyeceğim

Saygılarımla,

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil