Ana Sayfa Yazılar 29.05.2021 495 Görüntüleme

Matrah Arttırımı Yapılandırmalar 3

ŞENOL DÖNDER

SMMM

 

Önceki yazımızda ,

İşyerlerinde aldığı ücret değil de düşük ücret gösterilmiş ise düşük gösterilmiş ücretin arttırımı nasıl olacak?

Matrah arttırımında bulunan mükelleflerin arttırımdan sonraki çıkacak olan tutarların ne zaman ödenecektir?

İşletme de bulunmayan kasadaki tutarın ve Ortaklardan Alacakların kayıtlarda düzenlemesi nasıl olacaktır?

Genel Sağlık Sigorta Borcu olanların durumu ne olacaktır? demiştim.

Bu soruları tek tek cevaplayayım.

Matrah artırımı hakkından işçisinin ücretini bordroda düşük gösteren işverenler matrah arttırımında bulunabileceklerdir  Bu tür mükellefler her bir vergilendirme dönemine ilişkin ödedikleri toplam ücret tutarı için

2016 yılı için yüzde 6’sı,

2017 için yüzde 5,

2018 için yüzde 4,

2019 için yüzde 3

2020 için yüzde 2’

oranından az olmamak üzere gelir vergisinde artırım yapıldığı takdirde, söz konusu yıllara ilişkin bu türlü vergi incelemesi yapılmayacak.

Matrah ve vergi artırımları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılacak. Hesaplanan veya artırılan vergilerin peşin veya ilk taksitinin eylül ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek. Hesaplanan tutarın tamamının eylül ayı içinde ödenmesi halinde yüzde on oranında indirim yapılacak.

Şirket kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilebilecek. Beyan edilen tutarlar  üzerinden yüzde 5 oranında vergi kesilecektir.

Ayrıca,

Adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil olmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmelerinde olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia,

Makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedel üzerinden vergi dairelerine beyan ederek işletme defterlerine kaydedebilecekler.

Bu şekilde beyan edilen makine, teçhizat, demirbaş ve emtia için normalde tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanarak tahsil edilecek. Örneğin yüzde 18 oranına tabi bir makine için yüzde 9 oranında KDV ödenecektir.

Nisan ayı ve önceki aylara ait Genel Sağlık Sigorta Primi borçları olan vatandaşlar prim borçlarının ana parasını 2021 senesinin sonuna kadar yatırmış olmaları halinde işleyen cezaları silinecektir. Ve şimdiye kadar gelir testi yaptırmamış vatandaşlar da 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testlerini yaptırabileceklerdir. Gelir testinde haneye giren gelirin asgari ücretin 1/3 olması halinde borçlarının tamamı silinecektir.

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil